A tanszék története

1999-ben a Szegedi Tudományegyetem (korábban József Attila Tudományegyetem) vallástudomány major szakot indított és megalakította a Vallástudomány Tanszéket a bölcsészettudományi karon. E kutatási terület megalapítását célzó elméleti és oktatási tevékenység 1996-ban kezdődött a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán az Alkalmazott Vallástudományi Kutatócsoport vezetésével, mely gyakorlatilag a mai tanszék elődjének tekinthető. Mind a vallástudományi major program elindítása, mind a Vallástudomány Tanszék megalapítása forradalmi fontossággal bír a magyarországi tudománytörténetben. A magyarországi felsőoktatási rendszerben ilyen jellegű program és tanszék nem létezett ezt megelőzően.

A magyar felsőoktatásban a vallások egyetemi szintű tanulmányozása mint autonóm kutatási diszciplína sem a kommunista korszakot megelőzően, sem az idő alatt nem létezett. Mindazonáltal, vallástudományi témájú, vagy azzal kapcsolatos kurzusok mindig jelen voltak a magyar főiskolákon és egyetemeken. A kommunista korszakban a vallástudománynak két nehézséggel kellett szembenéznie, melyek ideológiai és politikai természetűek voltak. Egyrészről, meg kellett találnia a helyét abban a szűk és korlátozott térben, amit a hivatalos ideológia (az ateista valláskritika) szabott meg. Másrészről, a magyarországi fő történelmi egyházak ( a Katolikus és Protestáns) jogot formáltak arra, hogy a vallások tanulmányozása kizárólag az ő hatáskörükbe tartozzék. Ezek a tényezők évtizedekre meghatározták a magyarországi vallástudomány minden területének irányát és fejlődését. A 70-es évektől kezdve, a totális kontrol és cenzúra csökkenésével, a vallások kutatásának néprajzi, filológiai és szociológiai aspektusai is felszínre és nyilvánosságra kerülhettek. Ez a tendencia az egyetemeken folyó burkolt vallástudományi kutatások fejlődéséhez vezetett. A kommunista rezsim összeomlása után sürgető feladattá vált, hogy összehozzák és megszervezzék a humán erőforrásokat és kutatási kapacitásokat az autonóm és független vallástudomány alapjainak lerakása érdekében.

Ezt a feladatot az Alkalmazott Vallástudományi Kutatócsoport vállalta föl. A kutatócsoportot 1996 októberében alapították. Ekkor, vallási témájú szervezett kurzusok és előadások kezdtek megjelenni a Szegedi Tudományegyetemen a csoport irányításával. A program négy kutatási ágba kínált bepillantást, nevezetesen, a filozófiába, szociológiába, pszichológiába és vallástörténetbe. A kurzusokat és előadásokat egyrészt a helyi intézmények specialistái, másrészt Magyarország egyéb intézményeiből , illetve külföldről érkezett vendégelőadók tartották. A program egyre nagyobb számú hallgatót vonzott, s egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy hatalmas igény van mind a hallgatói, mind pedig az akadémiai oldalon egy autonóm tudományágra. E sokáig dédelgetett terv végső megvalósulása 1999-ben következett be.

A tanszék tagja a Magyarországi Vallástudományi Társaságnak (az IAHR tagja).

A tanszék a 2007 és 2022 közötti időszakban közel 500 közleményt és 900 idézettséget hozott létre, amellyel Magyarország legaktivabb vallástudományi tanszékének számit.