Convivence Kutatócsoport

A „Convivence” kutatócsoport célja, hogy vizsgálja és értelmezze a jelen kulturális és vallási pluralizmus sajátosságait, komplex értelmezéseket, megoldási stratégiákat és döntés-előkészítési ajánlásokat dolgozzon ki.

Munkánkban reflektáljuk és a régióspecifikus szempontok figyelembevételével értékeljük a közép- és délkelet-európai régió kulturális és vallási diverzitását, támaszkodva a hazai és a nemzetközi vallástudományi szakirodalomra és az elérhető tudásbázisokra, továbbfejlesztve és új eredményekkel gazdagítva azokat.

A kutatócsoport arra a kérdésre keresi a választ, hogy melyek a vallási pluralizmussal kapcsolatos kortárs regionális diskurzus legfőbb jellegzetességei, s ezek milyen módon és mértékben határozzák meg a régió társadalmának együttélését.

Projekt honlapja